Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de plaça en una altra universitat
  - l'obtenció de plaça en un altre estudi de la UIB
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Màster Universitari. Advocacia

Llista d'admesos i exclosos provisional 24/07/2018 Admesos 28/05/2018      
Llista d'admesos i exclosos definitiva 26/07/2018 Admesos 28/05/2018      
Admesos i exclosos de les llistes d'espera Primera Llista
03/09/2018 Admesos 03/09/2018
Segona Llista
10/09/2018 Admesos 10/09/2018
   

Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Llista d'admesos i exclosos provisional 25/07/2018 Admesos 25/07/2018 14/09/2018 Admesos 25/07/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 27/07/2018 Admesos 25/07/2018  17/09/2018 Admesos 17/09/2018 (definitiva)    

Màster Universitari. Ecologia Marina

Llista d'admesos i exclosos provisional 17/07/2018 Admesos 17/07/2018  19/09/2018 Admesos 17/07/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 19/07/2018 Admesos 19/07/2018  21/09/2018 Admesos 21/09/2018    

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Llista d'admesos i exclosos provisional 25/07/2018 Admesos 25/07/2018 14/09/2018 Admesos 25/07/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 27/07/2018 Admesos 25/07/2018  17/09/2018 Admesos 17/09/2018 (definitiva)    

Màster Universitari. Formació del Professorat

Llista d'admesos i exclosos provisional. Per especialitat 25/07/2018 Admesos 25/07/2018  12/09/2018 Admesos Provisional termini setembre 12/09/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 27/07/2018 Admesos 25/07/2018      
Admesos i exclosos de les llistes d'espera Primera llista
03/09/2018 Admesos 03/09/2018
Segona llista
10/09/2018 Admesos 10/09/2018
Tercera llista
17/09/2018 Admesos 17/09/2018
 

Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Llista d'admesos i exclosos provisional 25/07/2018 Admesos 25/07/2018  14/09/2018 Admesos 25/07/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 27/07/2018 Admesos 25/07/2018  17/09/2018 Admesos 17/09/2018 (definitiva)    

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Llista d'admesos i exclosos provisional 25/07/2018 Admesos 25/07/2018  01/10/2018 Admesos 25/07/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 27/07/2018 Admesos 25/07/2018      

Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Llista d'admesos i exclosos provisional 23/07/2018 Admesos 23/07/2018      
Llista d'admesos i exclosos definitiva 30/07/2018 Admesos 23/07/2018      
Admesos i exclosos de les llistes d'espera Primera llista
03/09/2018 Admesos 03/09/2018
Segona llista
10/09/2018 Admesos 10/09/2018
 Tercera llista
places exhaurides
  Quarta llista
places exhaurides

Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Llista d'admesos i exclosos provisional 25/07/2018 Admesos 25/07/2018      
Llista d'admesos i exclosos definitiva 30/07/2018 Admesos 25/07/2018      
Admesos i exclosos de les llistes d'espera Primera llista
17/09/2018 Admesos de la llista d'espera 1 17/09/2018
     

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Llista d'admesos i exclosos provisional 25/07/2018 Admesos 25/07/2018 14/09/2018 Admesos 25/07/2018    
Llista d'admesos i exclosos definitiva 27/07/2018 Admesos 25/07/2018  17/09/2018 Admesos 17/09/2018 (definitiva)    

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Llista d'admesos i exclosos provisional 23/07/2018 Admesos 23/07/2018      
Llista d'admesos i exclosos definitiva 25/07/2018 Admesos 25/07/2018      
Admesos i exclosos de les llistes d'espera Primera llista
03/09/2018 Admesos 03/09/2018
Segona llista
07/09/2018 Admesos 07/09/2018