Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2015-16

Terminis generals per a alumnes de nou ingrés

Es defineix un termini únic de preinscripció i un de matrícula:

 • Preinscripció: de dia 15/04/2015 a dia 09/10/2015
 • Matrícula: de dia 01/07/2015 a dia 16/10/2015
L'alumnat que hagi estat admès a qualsevol dels màsters universitaris de termini únic, és a dir, no està indicada cap llista d'admesos, rebran la resolució d'admissió de forma individualitzada
Terminis especials per a alumnes de nou ingrés

Enginyeria Agronòmica

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 17/09/2015 a dia 02/10/2015.

Advocacia

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 15/07/2015 a dia 27/07/2015. (Llista admesos 28/07/2015)
  • Segon termini: de dia 01/09/2015 a dia 14/09/2015. (Llista admesos 15/09/2015)
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 29/07/2015 a dia 31/07/2015
  • Segon termini: de dia 16/09/2015 a dia 18/09/2015 (Màster complet)

Formació del Professorat

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 15/07/2015 a dia 21/07/2015
  • Primer termini (Resultes - esmena o aportació de documentació per a inscrits al primer termini): de dia 28/07/2015 a dia 29/07/2015
  • Segon termini: de dia 17/09/2015 a dia 18/09/2015

Educació Inclusiva

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 15/07/2015 a dia 31/07/2015
  • Segon termini: de dia 15/09/2015 a dia 16/10/2015
  • Termini Extraordinari: de dia 24/09/2015 a dia 25/09/2015

Gestió de Recursos Humans. Intervenciò Psicològica i Pedagògica

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 15/07/2015 a dia 31/07/2015
  • Segon termini: de dia 15/09/2015 a dia 25/09/2015
  • Termini Extraordinari: de dia 08/10/2015 a dia 16/10/2015
Les persones que accedeixin al "Màster Universitari: Gestió de Recursos Humans. Intervenciò Psicològica i Pedagògica" una vegada iniciades les classes, no es podran matricular d'aquelles assignatures que ja hagin iniciat la seva docència.

Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 15/07/2015 a dia 31/07/2015
  • Segon termini: de dia 15/09/2015 a dia 16/10/2015
  • Termini Extraordinari: de dia 23/09/2015 a dia 27/09/2015

Enginyeria de Telecomunicació

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2015 a dia 31/07/2015
  • Segon termini: de dia 15/09/2015 a dia 16/10/2015
  • Termini Extraordinari: de dia 25/09/2015 a dia 29/09/2015

Direcció i Planificació del Turisme

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 15/07/2015 a dia 29/07/2015
  • Segon termini: de dia 14/09/2015 a dia 18/09/2015

Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 28/07/2015 a dia 31/07/2015
  • Segon termini: de dia 21/09/2015 a dia 25/09/2015

Psicologia General Sanitària

 • Preinscripció
 • Matrícula
  • De dia 20/07/2015 a dia 31/07/2015 (Màster complet)
Terminis generals per a alumnes de continuació

Es defineixen els terminis de matrícula:

 • Matrícula: de dia 13 de juliol de 2015 a dia 31 de juliol de 2015 i de dia 01 de setembre de 2015 a dia 16 d'octubre de 2015.

 

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2017-18

Terminis generals per  l'alumnat de continuació

Es defineix un general únic de matrícula:

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 25/09/2017 (excepte el mes d'agost).
Màsters universitaris amb terminis especials per l'alumnat de continuació

Formació del Professorat

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 18/09/2017 (excepte el mes d'agost).

Llengües i Literatures Modernes

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Microbiologia Avançada

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Neurociències

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals)

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).
Terminis generals per  l'alumnat de nou ingrés

Es defineix un termini únic de preinscripció i un de matrícula:

 • Preinscripció: de dia 26/04/2017 a dia 29/09/2017 (excepte el mes d'agost)
 • Matrícula: de dia 19/07/2017 a dia 06/10/2017 (excepte el mes d'agost)
L'alumnat que hagi estat admès a qualsevol dels màsters universitaris de termini únic o general, és a dir, no està indicada cap llista d'admesos, rebran la resolució d'admissió de forma individualitzada.
A la resolució d'admissió s'indicaran les dates individualitzades de matrícula. A partir de la data esmentada no es podrà garantir la plaça.

Els màsters universitaris amb termini únic o general són: Biotecnologia Aplicada (MBTA); Ciència i Tecnologia Química (MCTE); Cognició i Evolució Humana (MCEV); Ecologia Marina (MECM); Enginyeria Agronòmica (MEAG); Enginyeria Industrial (MEIN); Filosofia (MFIL); Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA); Física de Sistemes Complexos (MFS2); Investigació Biomèdica (MIBM); Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV); Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisis Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP); Llengües i Literatures Modernes (MLL2); Neurociències (MNEC); Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNNP); Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT); Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVI2); Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM).

Màsters universitaris amb terminis especials per l'alumnat de nou ingrés

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 14/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017)
  • Esmenes: de dia 17/07/2017 a dia 21/07/2017
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 13/09/2017. (Llista admesos 21-09-2017)
  • Esmenes: de dia 14/09/2017 a dia 20/09/2017
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 22/09/2017 a dia 29/09/2017.

Advocacia

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 18/07/2017. (Llista admesos 26-07-2017)
  • Esmenes: de dia 19/07/2017 a dia 25/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 04/09/2017. (Llista admesos 12-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 05/09/2017 a dia 11/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 13/09/2017 a dia 15/09/2017.

Es reserva un 10% de les places ofertades a l'alumnat que cursa assignatures de grau mitjançant el programa de mobilitat ERASMUS.

 

Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 17/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017)
  • Esmenes: de dia 18/07/2017 a dia 24/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 18/09/2017. (Llista admesos 26-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 19/09/2017 a dia 25/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 27/09/2017 a dia 09/10/2017.

Comptabilitat i Auditoria

 • Preinscripció
  • Termini únic: de dia 26/04/2017 a dia 29/09/2017.
 • Matrícula
  • Termini únic: de dia 03/07/2017 a dia 06/10/2017.

Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació

 • Preinscripció
  • Termini únic: de dia 26/04/2017 a dia 29/09/2017.
 • Matrícula
  • Termini únic: de dia 03/07/2017 a dia 06/10/2017.

Educació Inclusiva

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 17/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017)
  • Esmenes: de dia 18/07/2017 a dia 24/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 05/09/2017. (Llista admesos 13-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 06/09/2017 a dia 12/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a día 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 14/09/2017 a dia 22/10/2017.

Formació del Professorat

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 14/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017).
  • Esmenes: de dia 17/07/2017 a dia 21/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 07/09/2017. (Llista admesos 15-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 08/09/2017 a dia 13/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 18/09/2017 a dia 20/09/2017.

Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 18/07/2017. (Llista admesos 26-07-2017)
  • Esmenes: de dia 19/07/2017 a dia 25/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 07/09/2017. (Llista admesos 15-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 08/09/2017 a dia 14/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 18/09/2017 a dia 19/09/2017.

Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 18/07/2017. (Llista admesos 26-07-2017)
  • Esmenes: de dia 19/07/2017 a dia 25/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 07/09/2017. (Llista admesos 15-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 08/09/2017 a dia 14/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 18/09/2017 a dia 19/09/2017.

Microbiologia Avançada

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 17/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017).
  • Esmenes: de dia 18/07/2017 a dia 24/07/2017.
  • Segon termini: de dia 25/07/2017 a dia 18/09/2017. (Llista admesos 26-09-2017)
  • Esmenes: de dia 19/09/2017 a dia 25/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 27/09/2017 a dia 06/10/2017.

Nutrició i Alimentació Humana

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 07/07/2017. (Llista admesos 18-07-2017).
  • Esmenes: de dia 10/07/2017 a dia 14/07/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 19/07/2017 a dia 27/07/2017.

Psicologia General Sanitària

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 09/06/2017. (Llista admesos 14-07-2017).
  • Esmenes: de dia 12/06/2017 a dia 07/07/2017.
  Les entrevistes de selecció dels candidats preinscrits en el MPGS seran presencials i tindran lloc els dies 19 i 20 de juny en el Departament de Psicologia de la UIB (Llistat amb els dies i hores de tutoria de cada candidat/a).
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 19/07/2017 a dia 28/07/2017.

Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals)

 • Preinscripció
  • Termini únic: de dia 26/04/2017 a dia 15/10/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 17/07/2017 a día 15/10/2017.